Orakel Kort Læsning: Løs en fastlåst situation

Har du brug for at få kigget på din livssituation med nye øjne?

En Orakel kort læsning er et godt og effektivt værktøj, som kan hjælpe til at få afklaring, i forhold til dig selv og din livssituation, eller hvis du oplever forskellige former for tvivl i dit liv. I dette oplæg vil jeg trække 10 kort, som vil belyse din problemstilling ved at se nærmere på:

Kort 1: Nuet - helikopteroverblik over situationen nu og her
Kort 2: Udfordringen - helikopteroverblik over din udfordring
Kort 3: Bevidsthed - sådan ser du på det med dit bevidste sind
Kort 4: Underbevidsthed - sådan ser du på det gennem din underbevidsthed
Kort 5: Fortiden - hvordan hænger det sammen med din fortid
Kort 6: Fremtiden - hvilke muligheder ser du umiddelbart for din fremtid
Kort 7: Rådgivning - kortenes forslag til at løse situationen
Kort 8: Ydre påvirkninger - mennesker omkring dig, som påvirker din dømmekraft (det kan være positivt, eller negativt)
Kort 9: Håb og frygt - hvilke håb og frygt har du i forhold til situationen og den løsning du håber på
Kort 10: Resultatet - mulige resultater, som den spirituelle verden ser for dig

Sådan foregår det:

På grund af Corona foregår det online. Du bestiller en kortlæsning her i butikken, og i bestillingen beskriver du hvilket spørgsmål du ønsker belyst. Dit spørgsmål skal være så kort som muligt, men samtidig skal det være præcist. Hvis jeg ikke føler at dit spørgsmål er præcist nok, vender jeg tilbage til dig, og vi får en kort snak, hvor vi sammen bliver enige om, hvad din Orakel kort læsning skal give dig svar på. Herefter lægger jeg kortene, og skriver kortlæsningen som et dokument, som du får sendt på mail. Hvis du ønsker det, kan læsningen alternativt laves som en lydfil. Du vil til begge former for læsning også modtage billeder af de kort, som jeg har trukket, og har lavet læsningen ud fra. 

betalingsmuligheder